Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

22 kwietnia 2022 | POIiŚ 2014-2020

XII oś priorytetowa Pomoc techniczna REACT-EU

Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucja Pośrednicząca uprawniona jest do korzystania z dofinansowania z Pomocy Technicznej REACT-EU w zakresie realizacji zadań na rzecz III, IV, V i VI osi priorytetowej POIiŚ oraz w odniesieniu do zadań Instrumentu Łącząc Europę, tj. finansowanie wydatków na wynagrodzenia w ramach dostępnej alokacji.

Uprawnienia te wynikają z zawartego 8 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Centrum Unijnych Projektów Transportowych Porozumienia w sprawie korzystania z dofinansowania zadań w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT- EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Instytucji Pośredniczącej POIiŚ w sektorze transportu.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych ww. projektu wynosi 44 807 465,95 PLN, z czego 85% stanowi wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu wsparcia Unii Europejskiej na rzecz odbudowy służącej spójności i terytoriom Europy REACT-EU.

Celem projektu jest kontynuacja zapewnienia niezbędnych, wysokiej jakości zasobów ludzkich w IP POIiŚ realizujących zadania także w innych osiach niż oś XI jako komplementarne wsparcie finansowania wynagrodzeń względem osi X Pomoc Techniczna.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top