Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

15 września 2022 | POIiŚ 2014-2020

Zawarcie umowy o dofinansowanie na modernizację wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę o dofinansowanie na modernizację wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas.

 

Zakres projektu

Przedsięwzięcie zakłada wymianę żeliwnych wkładek hamulcowych na wkładki kompozytowe w  217 wagonach towarowych oraz wymianę kół obręczowanych na monoblokowe zestawy kołowe w 217 wagonach towarowych.

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie wagonów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do przepisów rozporządzenia 2019/774, zmieniające Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dotyczącą hałasu.

W wyniku tego ograniczony zostanie hałas wywoływany przez wagony poruszające się po torach. W wymiarze przedsiębiorstwa, możliwe będzie wykonywanie od grudnia 2024 r. połączeń przebiegających przez wyznaczone na terenie Polski ciche trasy o łącznej długości 813 km linii kolejowych. Następstwem będzie poprawa świadczenia usług transportowych, a przede wszystkim zmniejszenie negatywnego oddziaływania kolei na otoczenie. Możliwe będzie wykonywanie średnio 48 763,13 km co wagonem cichym Wnioskodawcy, modernizowanym w ramach projektu, w pierwszym roku po zakończeniu projektu.

Szczegóły projektu

Beneficjent: Rail-Cars Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski

Numer i nazwa projektu: POIS.05.02.00-00-0056/21-00 pn. „Modernizacja wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas”

Całkowita wartość projektu: 21 799 363,80 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 17 623 060,00 zł

Okres kwalifikowania wydatków: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2023 roku

Wartość dofinansowania UE: 8 811 530,00 zł

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top