Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

16 lutego 2022 | Transport Kolejowy

Ogłoszenie konkursu w Działaniu 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Od 1 do 30 września 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce (Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot konkursu:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 200 000 000,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu w drodze zmiany Regulaminu oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku w formie pisemnej wraz z wersją elektroniczną: osobiście albo przez posłańca (z możliwością otrzymania na miejscu potwierdzenia wpływu wniosku opatrzonego podpisem i datą), przesyłką kurierską w kancelarii siedziby CUPT w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej przez ePUAP.

Adres siedziby CUPT:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynikać będzie bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, CUPT może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, zgodnie z art. 8 specustawy funduszowej (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Gdzie szukać informacji:

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs w zakładce Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 5.2. – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00.

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: cichehamulce@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 września 2021 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top