Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

16 lutego 2022 | Transport Miejski

Malbork – nowa flota niskoemisyjnych autobusów dofinansowanych z UE już wozi pasażerów w Malborku

Komunikacja miejska w Malborku od dziś jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i dla turystów.

Alternatywa dla własnych aut w Malborku

Malbork kształtuje swój wizerunek miasta turystycznego wokół zabytków tj. Muzeum Zamkowe oraz turystyki wodnej, dlatego zastąpienie wyeksploatowanych autobusów miejskich pojazdami zeroemisyjnymi jest kluczowym działaniem. Nowe autobusy zmniejszą zanieczyszczenie w mieście poprzez ograniczenie emisji szkodliwych dla ludzi i zabytków zastępując dotychczas eksploatowane, ale również poprzez swoje nowoczesne wyposażenie zachęcające do korzystania z nich, w miejsce własnych aut

zdjecie

Niskoemisyjnie dzięki środkom UE

Elektryfikacja transportu miejskiego w Malborku wpisuje się w cele Strategii Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko oraz poprawy dostępności i atrakcyjności. Dlatego ta inwestycja dostała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej, której celem jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach. Dzięki tym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. Wsparcie transportu publicznego było uzależnione od przygotowanych przez samorząd Malborka planów gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością miejską.

Założenia projektowe

Projekt elektryfikacji dwóch linii autobusowych obejmuje następujące komponenty:

  • zakup sześciu 12-metrowych autobusów elektrycznych, o nominalnej pojemności baterii 145 kWh, każdy może przewieźć jednorazowo 75 osób:
  • instalację trzech dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych (wolnego ładowania) w bazie MZK w Malborku (ul. Gen. de Gaulle’a, gm. Malbork, dz. nr 108/2);
  • instalację dwóch ładowarek miejskich (pantografowych) szybkiego ładowania w następujących lokalizacjach: o w lokalizacji Wielbark Cmentarz (ul. Głowackiego, gm. Malbork, dz. nr 531/5) – dla autobusów obsługujących linię 1, o w lokalizacji Wojska Polskiego (gm. Malbork, dz. nr 126) – dla autobusów obsługujących linię 1 i 6.
zdjecie

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Malborka, w powiecie malborskim, w województwie pomorskim.

Szczegóły projektowe

Nazwa i numer projektu: Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku, POIS.06.01.00-00-0062/19-00

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 670 776,82 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 16 250 290,10 PLN

Kwota dofinansowania UE: 13 812 746,58 PLN

malbork 01 6322

zdjecie

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top