Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Osoby starsze też podróżują w transporcie publicznym

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
10 grudnia 2020 10:00
Zakończenie
10 grudnia 2020 13:00
Osoby starsze też podróżują w transporcie publicznym

Tym razem tematem dyskusji były potrzeby w zakresie infrastruktury jak i obsługi podróżnych w wieku senioralnym.

Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym – ludzie starzeli się i starzeć się będą zawsze i wszędzie. Jednak intensywność tego zjawiska z roku na rok przybiera na sile. Przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego – sprawia, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie szybko rośnie. Tendencja ta jest bardzo widoczna zwłaszcza w krajach UE. Musimy więc pamiętać, że to co teraz jest projektowane i wdrażane za chwilę będzie ważne również dla nas samych.

Podczas spotkania eksperci m.in. przedstawiali szczegółowe dane dotyczące trendów w mobilności osób starszych. Osoby starsze poruszają się pieszo, rowerami, motorowerami, transportem publicznym i samochodami. Głównymi kryteriami wyboru środka transportu jakimi się kierują, są dostępność i bezpieczeństwo. Jeśli te warunki nie są spełnione, osoby starsze unikają podróży lub podejmują próby adaptacji do istniejących warunków, narażając się niejednokrotnie na negatywne skutki.

Zapewnienie starszym osobom możliwości bezpiecznego i swobodnego poruszania się jest podstawowym warunkiem ich niezależności, zapobiegającym ich wykluczeniu społecznemu. Podczas spotkania eksperci rozmawiali zarówno o barierach w przestrzeni publicznej oraz transporcie, ale także o sposobach ich niwelowania. Przedstawiciele MPK Kraków i ZTM Poznań pokazali jakie rozwiązania wprowadzają, aby transport w miastach był dostępny i przyjazny dla osób starszych. Skonfrontowane zostało to z potrzebami o których opowiadali seniorzy.

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób: przedstawicieli beneficjentów funduszy UE, administracji państwowej i samorządowej oraz środowiska naukowego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top