Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Użytkownicy transportu publicznego ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) i ich potrzeby dostępności

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
15 października 2020 10:00
Zakończenie
15 października 2020 13:00
Użytkownicy transportu publicznego ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) i ich potrzeby dostępności

Spotkanie tym razem dotyczyło tzw. niepełnosprawności niewidocznej, wynikającej ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Temat został podjęty przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych m.in. dlatego, że niestety, rzadko o tej kwestii myślą projektanci i zamawiający infrastrukturę, czy też tabor transportowy. Zagadnienie to jest jednak bardzo ważne. Dotyczy relatywnie sporej części społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia ze spektrum autyzmu występuje przeciętnie u 1 na 100 osób, co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 tys. osób dotkniętych takimi zaburzeniami . Do tego dochodzą również rodziny – to sprawia, że liczba osób, których autyzm dotyczy, powiększa się. Każda taka osoba potrzebuje  z przestrzeni publicznych.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od powitania Pana Pawła Engela, Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. Pan Dyrektor wskazywał na istotę wprowadzania rozwiązań dla osób ze spektrum autyzmu, gdyż ich niepełnosprawność, mimo że niewidoczna na pierwszy rzut oka, nie jest gorszą, czy mniej ważną. Następnie głos przejął pan Piotr Kowalski ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Jako prowadzący spotkanie, przedstawił zebranych prelegentów i pokrótce program spotkania.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia, perspektywy i oczekiwania różnych interesariuszy związanych z inwestycjami transportowymi oraz samych użytkowników tych rozwiązań. Prelegentami w sporej części były osoby ze spektrum autyzmu. Przedstawione zostały między innymi mity, fakty, stereotypy dotyczące osób ze spektrum autyzmu. Tymi zagadnieniami zajęła się głównie Pani Agnieszka Warszawa, prezeska Fundacji Autism Team w Łodzi.

Jeszcze przed przerwą ekspert ze Spółdzielni Socjalnej FADO, pan Bartosz Stępień opowiadał o praktykach, rozwiązaniach stosowanych na świecie, które sprawiają, że transport publiczny jest dla nich dostępny. Szczególne poruszenie wywołał film obrazujący podróż osoby z autyzmem, włącznie z korzystaniem z lotniska i w związku z tym z transportu powietrznego. Pan Bartosz, powołując się na przykład z wyświetlonej prezentacji oraz filmów, zwrócił uwagę, że w zaleceniach dla projektantów budynków powinny się znaleźć konkretne wytyczne dotyczące akustyki, oświetlenia oraz komfortu termicznego.

Następnym punktem programu była wymiana dobrych praktyk, które wspierają osoby ze spektrum autyzmu podczas podróży. Tymi spostrzeżeniami dzieliły się Pani Maria Wroniszewska, Pan Krzysztof Rataj oraz Pani Aleksandra Sztajerwald – eksperci z Fundacji Synapsis – Fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem z Warszawy. Podczas tej rozmowy padło wiele praktycznych wskazówek dotyczących podróżowania osób ze spektrum autyzmu. Chodzi między innymi o to, że zbyt mocne światło, za głośny dźwięk, nadmiar bodźców zewnętrznych, czy nawet zbyt jaskrawe kolory – wszystko to może być przyczyną stresu, lęku, gorszego samopoczucia, może to wywoływać duży niepokój. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszej podróży daną trasą. Niemożność posiadania jakiejkolwiek kontroli nad procesem podróży może powodować różnorakie obawy o dotarcie w zaplanowane miejsce o założonym wcześniej czasie. Bardzo ważne jest to żeby pamiętać, że każda z tych osób jest inna i nie wszystkie wyżej wymienione okoliczności będą jej przeszkadzać. Jest na przykład odsetek osób ze spektrum, którym bardzo przeszkadzają zapachy, ale już niekoniecznie jaskrawe światło.

Dobrym rozwiązaniem jest projektowanie pokojów wyciszenia w budynkach dworcowych albo wyznaczanie specjalnych miejsc w pojazdach. Podczas spotkania był moment na prezentację wzorowo zaprojektowanych pokojów. Najczęściej są to pomieszczenia w jasnych, stonowanych barwach, z miejscem do odpoczynku. Czasem pojawiają się przedmioty z przyjemnymi fakturami, gdyby była potrzeba dodatkowej stymulacji u danej osoby.

Następnie głos zabrała pani Bożena Okuń – członkini zarządu fundacji TotoAnimo, jednocześnie matka dwóch synów ze spektrum autyzmu. Pani Bożena jak nikt rozumie problemy rodziców. Zna w praktyce zastosowanie przepisów dotyczących praw dzieci z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania opowiadała o doświadczeniach w podróżowaniu ze swoimi synami, także o tym, jak podróżują, kiedy są sami. Wspominała sytuację, kiedy wybierała wcześniejsze połączenia, by w pojeździe znajdowało się jak najmniej osób, a następnie czekała, na przykład na rozpoczęcie zajęć w szkole, godzinę lub więcej. Mówiła również o znieczulicy, która jest niestety częstym zjawiskiem pojawiającym się w podróży komunikacją zbiorową. Wskazywała jak ważne są działania na rzecz zmiany mentalności ludzi (zarówno współtowarzyszy podróży, jak i pracujących w transporcie publicznym).

O swoich doświadczeniach opowiedział również 14-letni Jan Gawroński, który działa w Klubie Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. W panelu towarzyszyła mu jego mama, Pani Sylwia Mądra, działająca w Społecznym Pogotowiu Interwencyjnym przy tej samej Fundacji. Jan z mamą również dzielili się swoimi odczuciami. Mówili o stresie, którego pojawienie się może wpływać na zdolność do podjęcia pracy, edukacji i spędzania wolnego czasu. 14-latek pokazał swoją ogromną dojrzałość i bardzo obrazowo przedstawiał, co jest dla niego ważne, a także zwrócił uwagę na to, że najważniejsza jest świadomość ludzi. Podobne głosy padały na czacie podczas trwania spotkania, od uczestników.

W spotkaniu udział wzięło 60 osób, przedstawicieli beneficjentów funduszy UE, administracji państwowej i samorządowej.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podsumowaniem przez duet, który otwierał to spotkanie – czyli Pana Piotra Kowalskiego i Pana Pawła Engela. Obaj panowie podziękowali za spotkanie, zaprosili na kolejne w listopadzie (tematem będzie obsługa pasażera z niepełnosprawnością), oraz zachęcili do wdrażania rozwiązań, z których skorzystają autystycy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top