Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
27 marca 2019 10:00
Zakończenie
27 marca 2019 13:00
Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności

Ponad 12% polskiego społeczeństwa to osoby z różnym typem i rodzajem niepełnosprawności. Ale, wbrew pozorom, nie jest to jedyna grupa docelowa zainteresowana dostępnością. Każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, jest lub może być beneficjentem rozwiązań zapewniających dostępność, zwłaszcza dostępność transportową i architektoniczną. Każdy z nas ma swoje szczególne potrzeby, które zwłaszcza w podróży mogą być trudniejsze do zaspokojenia. Podróż oznacza wyjście poza własną strefę komfortu i możliwość znalezienia się w nieprzewidzianych sytuacjach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej (MIiR, MI, GUS), samorządowej, beneficjentów i środowiska naukowego (eksperci ds. dostępności i projektowania uniwersalnego) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracowników CUPT. Spotkanie służyło integracji i wymianie doświadczeń a także oswajaniu niepełnosprawności.

Eksperci w toku prezentacji i dyskusji panelowych zgodzili się, iż każdy pasażer powinien mieć te same warunki podróżowania. Warto zaznaczyć, iż powinniśmy myśleć o podróży nie tylko jako o pobycie w pociągu czy autobusie. Podróż zaczyna się już w domu wraz z podjęciem decyzji lub pojawieniem się okoliczności, z których wynika konieczność wyjścia z domu.

Odpowiedzią na takie potrzeby jest koncepcja uniwersalnego projektowania tj. strategiczne podejście do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mające na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa. Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji. W toku dyskusji wykazano, iż projektowanie uniwersalne nie jest łatwe w kontekście funkcjonujących przepisów architektonicznych, ochrony zabytków itp., a także różnych standardów umożliwiających różne interpretacje tych przepisów. Brak jest spójnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej.

Eksperci zgodzili się, że tworzenie dostępności jest ustawicznym procesem. Nigdy nie można powiedzieć, że osiągnięto w tym zakresie pełny sukces, ponieważ zawsze można zrobić coś inaczej lub lepiej, opierając się na coraz nowszych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych. Z drugiej strony nie można opierać się tylko na technologiach, bo jak wskazywano, rozwój społeczny nie zawsze nadąża za nowoczesnymi technologiami. Dochodzenie do możliwie pełnej dostępności wymaga współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i organizacjami zajmującymi się profesjonalnie tym zagadnieniem. Konieczne jest stworzenie uwarunkowań technicznych i organizacyjnych ale również zwiększenie świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w zakresie ich funkcjonowania w mniejszych miejscowościach. Polska jako kraj ma wiele do nadrobienia w wielu dziedzinach, również w kwestii zapewnienia dostępności transportu (m.in. kolejowego czy dalekobieżnego) dla wszystkich i na równych prawach.

W ramach spotkania zorganizowany został również turniej dostępności oraz dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia aut dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone spotkanie to jedno z działań CUPT, mające na celu zwiększenie społecznej świadomości w zakresie dostępności transportu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zarówno wśród beneficjentów, jak też samych pracowników instytucji.

Linki do filmików z Wrocławia:

https://www.youtube.com/watch?v=EgK6NUOep7k

https://www.youtube.com/watch?v=6PzV-qXo5WU

https://www.youtube.com/watch?v=67XbD6qfWjU

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top