Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

14 grudnia 2022 | FEnIKS

Fundusze UE: porozumienia w zakresie realizacji programu FEnIKS

W środę, 14 grudnia 2022 roku, w gmachu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na zaproszenie ministra resortu Grzegorza Pudy, Dyrektor CUPT Joanna Lech wzięła udział w podpisaniu porozumienia o współpracy międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie realizacji programu FEnIKS.

Dzisiejsze podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to wyjątkowy moment dla CUPT jako jednostki pośredniczącej. W ramach największego programu krajowego CUPT będzie dysponował 12,9 mld euro na inwestycje transportowe. Nadal będziemy wspierać drogi, koleje, transport miejski, inwestycje intermodalne i w portach morskich – zaznaczyła dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

CUPT Instytucją Pośredniczącą FEnIKS-a

W nowym programie Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z gałęzią transportową. To druga perspektywa finansowa, w której CUPT pełni wspomnianą funkcję.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie wykonywać funkcję IP w odniesieniu do następujących priorytetów programowych:

 • Priorytet III Transport miejski,
 • Priorytet IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności,
 • Priorytet V Wsparcie sektora transportu z EFRR,
 • Priorytet VIII Pomoc Techniczna.

W kontekście wypowiedzi przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, pana Przemysława Kalinki, odnośnie braku przeszkód w zakresie rozpoczęcia wydatkowania środków unijnych na realizację projektów i inwestycji dofinansowanych z funduszy UE, wydarzenie podpisania porozumień o współpracy wydaje się być wyjątkowo ważne dla rozpoczęcia realizacji programu FEnIKS.

Kolejny krok do uruchomienia wdrażania funduszy UE

Środowe wydarzenie stanowi kolejny krok do uruchomienia programu FEnIKS na rzecz unowocześniania sektora transportowego.

Podpisane dziś porozumienia regulują nasze międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości podpisania porozumień w MFiPR.

Minister podkreślił, że reprezentowane instytucje posiadają ogromne doświadczenie między innymi w związku z wdrażaniem Programów Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.

Zawarte porozumienie konstytuuje podział ról i obowiązków pomiędzy naszą instytucją a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w systemie wdrażania środków w ramach FEnIKS w odniesieniu do takich obszarów jak:

 • programowanie,
 • wybór projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie,
 • zarządzanie finansowe,
 • wnioskowanie o płatności,
 • sprawozdawczość i monitorowanie,
 • kontrola i audyt czy ewaluacja.

W praktyce zawarcie porozumienia oznacza uzyskanie formalnej i prawnej podstawy do rozpoczęcia realizacji programu i uruchomienia pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie w 2023 roku.

Program FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to największy pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej.

Prace nad programem zaczęły się ponad 3 lata temu. Program powstał przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Negocjacje z Komisją Europejską trwały wiele miesięcy i zakończyły się 6 października tego roku zatwierdzeniem programu.

Łączna pula alokacji przewidziana na wdrażanie działań transportowych wynosi ponad 12,9 mld euro. Trzeba dodać, że sektor transportu, obok sektora energetyki, środowiska, zdrowia czy kultury stanowi największy obszar wsparcia pod względem wielkości dedykowanych środków. Największą część tej kwoty stanowią środki finansowe dedykowane na rozwój ekologicznego transportu kolejowego (ponad 5,3 mld euro) w postaci modernizacji infrastruktury liniowej czy zakupu nowoczesnego taboru kolejowego.

FEnIKS

Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA 04 kwietnia 2024 | FEnIKS
Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA

Ogłaszamy nabór niekonkurencyjny w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Nabór z łączną kwotą dofinansowania ponad 3,5 mld złotych kierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej arrow
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej 02 kwietnia 2024 | FEnIKS
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej

Wystartował nabór niekonkurencyjny w ramach PT FEnIKS dla służb administracyjnych wojewodów, służb nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz służb konserwatorów zabytków na szczeblu centralnym i wojewódzkim, realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS, CEF i CEF2 w 2024 r.

Więcej arrow
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS” 28 marca 2024 | FEnIKS
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”

Już niebawem, bo 11-12 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem będą „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”.

Więcej arrow
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski 29 lutego 2024 | FEnIKS
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję potwierdzającą spełnienie przez Polskę warunku podstawowego dot. stosowania Karty Praw Podstawowych. Dotychczas uznawany za niespełniony zarówno dla FEnIKS jak i FEPW, blokował on refundacje wydatków w ramach wszystkich programów objętych Umową Partnerstwa.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top