Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
15 kwietnia 2021 10:00
Zakończenie
15 kwietnia 2021 13:00
Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami

Webinarium, które odbyło się 15 kwietnia 2021 r. nosiło tytuł „Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami”.

Podczas spotkania temat bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w transporcie rozpatrywano pod kątem organizowania asysty oraz przycisków SOS. Poruszony został również temat czy i jak przewoźnicy współpracują ze sobą kiedy osoba podróżująca zmienia środek transportu. Zaproszeni eksperci opowiadali o swoich doświadczeniach z korzystania asysty, zarówno w kraju jak i za granicą. W kontekście przycisków SOS na dworcach przedstawiona została perspektywa producenta – jakie rozwiązania są dostępne na rynku w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Perspektywę poczucia bezpieczeństwa a także jego braku przedstawiły osoby z różnego rodzaju ograniczeniami mobilności. Zwróciły uwagę, że często rozwiązania projektowane są tak, że nikt ich nie używa, albo że użycie tych rozwiązań wiąże się ze stresem dla użytkowników. Podkreślano także konieczność likwidacji barier komunikacyjnych.

Spotkanie pokazało również, że nie wszystkie istniejące rozwiązania są znane osobom z niepełnosprawnościami.  Jak zwykle służyło wymianie doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami, zarówno projektodawcami rozwiązań, jak i osobami, które z nich korzystają na co dzień. Udział wzięło prawie  70 osób z administracji rządowej i samorządowej oraz beneficjentów Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top